Vi hjälper er med markarbeten

Alla arbeten måste börja med ett första steg, och allt måste göras från grunden. Inget arbete värt namnet görs utan att man först gjort en ordentlig inventering av förutsättningar, och en lika ordentlig fundering över vad det önskade resultatet ska bli.

Detta gäller i högsta grad vid all slags byggnation, och där finns vi som företag redo att bistå er vid markarbeten. Oavsett vad syftet är går det inte att få ett lyckat resultat av något slags bygge om inte förutsättningar och önskemål tagits i beaktande.

Är du stolt och lycklig nybliven tomtägare, och planerar för en fastighet? Handlar det om hus, garage, eller annat? Då är vi rätt partner!

Vad ingår i begreppet markarbeten ?

För att grunden till din byggnad skall bli säker, stabil och snygg behövs en genomgång av hur marken ser ut och är beskaffad under ytan, en så kallad geoteknisk analys. Hur ser det ut? Finns där bergmassa, finns där vatten, var finns rör, ledningar och el?

Med vår erfarenhet och kunskap hjälper vi dig att ta reda på allt detta, och ger utifrån denna information råd och förslag. Det kan handla om att spränga, det kan handla om dränering. Allt för att skapa en stabil grund för ditt hem eller den struktur du vill uppföra – såsom garage, mur, pool, väg. Markarbeten är a och o.

Då du valt bland alternativen diskuterar vi gemensamt fram en lämplig lösning, och vi utför alla delar av arbetena. Du behöver inte oroa dig eller själv slita med uppgifterna.

En stabil grund ger en tilltalande och säker yta.

Markarbeten som utförts på ett korrekt sätt ger en byggnad som inte bara är säker, utan som också är snygg att se på. Vill du sedan också ha hjälp med anläggning – exempelvis planering av trädgård, med häck eller mur, anlägga en snygg uppfart, kanske även en pool, så har vi också den kompetensen. Vi är lyhörda och har många års erfarenhet.

Inget bygge, inte mycket annat i livet heller, fungerar utan grund och beaktande av förutsättningar. Därför är markarbeten så viktigt och därför skall du använda en erfaren och pålitlig firma.