Hjullastare i Stockholm med omnejd

En hjullastare kan i vardagligt tal ibland kallas för traktor. Denna typ av traktor är utrustad med en skopa eller annat lämpligt redskap om arbetet så kräver. Hjullastaren används inom många olika områden och underlättar ett arbete där stora massor ska lyftas och flyttas.

Här finns hjullastare i Stockholm

Om du är i behov av en hjullastare i Stockholmsområdet så har du möjlighet att hyra en sådan. När du hyr en hjullastare kan du även välja om du vill att det ingår en förare som hjälper dig med jobbet som ska utföras. Alla förare här har lång erfarenhet av arbete med hjullastare.

Då kan det vara lämpligt att ha en hjullastare

Hjullastare finns i olika storlekar vilket göra att de blir mycket användbara oavsett hur stort eller litet utrymmet är som arbetet ska ske i. I ett trängre utrymme kan en mindre variant på hjullastare användas då den har en mindre svängradie och smidigt kan köras och vändas där det är ont om plats.

Ett vanligt missförstånd är att en hjullastare även går att använda som grävskopa men detta är inte fallet.

Hjullastaren sparar dig mycket tid när du behöver flytta en större massa. Du har nytta av en hjullastare vid arbeten som kräver lastning och hantering av bulkvaror. Vid anläggning av gräsmattor eller grusgångar är en hjullastare mycket användbar. Du har även nytta av hjullastaren om du exemplevis ska lägga plattor då du kan köra dräneringsmaterialet i skopan.

Fordonet är lämpligt att använda sig av vid exempelvis hantering av material som, grus, sand, jord, växter eller flis. Utöver detta kan hjullastaren även vara lämplig att använda vid hantering av lastpallar eller vid schaktning. Observera dock att en hjullastare inte är lämplig vid arbeten som innebär tyngre typer av schaktningsarbeten. Om du har frågor angående ditt schaktningsarbete är du välkommen att höra av dig för att rådfråga oss angående vilken typ av fordon som är lämpligast.

Redskap som en hjullastare kan utrustas med

Beroende på vilken typ av arbete som ska utföras med hjullastaren så kan olika redskap komma till nytta. En hjullastare kan nämligen även användas vid snöröjning och då måste en snöskopa monteras på hjullastaren och eventuellt även en sandspridare som förhindrar att efterlämna vägen med ett halt underlag. Vanligaste utrustningen på hjullastaren är en skopa då denna kan användas vid många olika typer av arbeten. Om hjullastaren ska användas för att lyfta pallar monteras en så kallad pallgaffel som på ett säkert sätt kan lyfta upp och frakta pallarna utan att de faller av eller skadas.