Grundläggning i Stockholm – starten på ditt drömhem!

En korrekt grundläggning är avgörande för kommande byggnationer och anläggningar. Därför så måste du veta vilket typ av underlag du har att göra med. Det är lätt att tro att du bara kan börja bygga ditt drömhus, men processen går djupare än så!

För att ditt hus ska stå stadigt så måste underlaget granskas för att avgöra om din nyinköpta tomt är i behov av en ytgrundläggning eller en djupgrundläggning. Vi hjälper dig analysera underlaget och komma fram till bäst lämpade grundläggningsmetod. Vi har år av erfarenhet, kunnighet och passion för yrket. Läs vidare för att ta reda på vad ytgrundläggning respektive djupgrundläggning betyder och vad det innebär för dig!

Alla underlag går att bygga på – med rätt hjälp

Vi sköter grundläggning i Stockholm på ett professionellt och gediget sätt. Vi värdesätter dina behov och önskemål, samtidigt som vi förhåller oss till den realistiska bilden. Med vår kompetens och expertis kan vi lätt avgöra vilken typ av metod som lämpar sig bäst för din kommande byggnation.

Ytgrundläggning

En ytgrundläggning fungerar för en tomt med relativt byggvänligt underlag som är fast och nästan byggfärdigt. Vi gjuter en tunn markplatta direkt på underlaget och sedan är det bara att börja med ditt drömhem! Markplattan agerar som en fast punkt för de bärande väggarna.

Om vi bedömer att ditt underlag inte är kandidat för en ytgrundläggning, så behöver du inte gripas av panik. Då utför vi en säker och bättre lämpad metod: Djupgrundläggning.

Djupgrundläggning

Alla tomter är inte ideala för att byggas på. Dessa behöver mer vård och arbete för att huset ska stå stadigt. En djupgrundläggning innebär att vi tränger ner pålar i underlaget, ända ner till botten, för att skapa en stadig grund. Materialet på dessa pålar kan variera från:

  • Betong
  • Trä
  • Stål

När det kommer till grundläggningar får den ideala marken helst inte vara porös som lera eller hård som berg. Men det är ett ganska högt krav – därför garanterar vi dig att genomföra rätt grundläggning, under dina förutsättningar.

Hur avgör vi den bäst lämpade metoden för just din tomt?

För oss är det enkelt! Med en geoteknisk analys granskar vi din marks egenskaper och skräddarsyr sedan den rätta metoden för just din tomt. Med vår erfarenhet och kompetens så gör vi det rätta materialvalen, metodvalen och processvalen. En sak som dock är säker, det är att vi använder oss av beprövade arbetsmetoder och kommunicerar med dig under hela processen. Det är trots allt den här bearbetningen och arbetet som är startskottet för ditt nya hus!

Du behöver aldrig tvivla på vår lojalitet och kunnighet, då vi utövar kvalitativa och effektiva grundläggningar. Vi följer med dig från start till slut, i förgrunden eller bakgrunden och i vått och torrt!