SNÖSÄTRAGRÄND 3 120 21 Stockholm meeri@sbets.se 08-641 56 58

Vi utför markarbeten i Stockholm

Vid alla typer av nybyggnationer måste marken förberedas för byggnaden som ska uppföras på platsen. Vid all nybyggnation är en av de grundläggande delarna för att uppnå ett stabilt resultat att få ett ordentligt markarbete utfört.

Innan ett markarbete påbörjas krävs en hel del planering. Marken måste undersökas noggrant för att se vilka material som finns under markytan. Vid en sådan undersökning tar man exempelvis reda på om det finns bergsmassa och om det eventuellt finns rördragningar. Innan markarbetet påbörjas ska det även finnas en plan för hur huset ska placeras på tomten, samt hur trädgården ska se ut. Man behöver dessutom ta hänsyn till hur dragvattensystemet i marken förhåller sig på platsen.

Alla tomter har sina egna förutsättningar

Hur marken ser ut på tomten där objektet ska byggas avgör hur mycket tid och kraft som behöver läggas ned på själva markarbetet. I första hand krävs att schaktning utförs på platsen, det vill säga att markens yta planas ut och att man ser till att marken är stabil och tillräckligt fast inför grundsättning. Utöver detta ska även dränering ske. Med dränering menas att vattnet som ansamlas kring huset ska rinna av åt rätt håll för att undvika att fukten och vattnet ansamlas invid grunden för huset. Om marken innehåller berg och sten krävs även sprängning för att få ytan redo för byggnationen.

Vi ser till att alla delar i markarbetet utförs på ett professionellt sätt. Vi har många års erfarenhet av markarbeten och är experter inom området. Vi finns i Stockholm och utför markarbeten i alla typer av terränger och inför alla typer av byggnationer.

Ta kontakt med oss för att få en offert

Oavsett vilken typ av nybyggnation du vill utföra så krävs det alltid ett grundligt markarbete på platsen för projektet. Att anlita ett företag som har erfarenhet i branschen ger dig en stor fördel. Grunden där huset ska stå är en mycket viktig del i ett nybyggnadsprojekt. En förutsättning för att nybyggnationen ska ha en stabil grund och vila på en trygg yta är ett väl genomfört markarbete.

Om du har bestämt dig för att ge dig på ett nybyggnadsprojekt är vi mer än glada om du kontakter oss för att få markarbetet utfört. Oavsett om du ska bygga ett garage, en pool eller en villa finns vi här för att hjälpa dig med allt från själva förundersökning av platsen till att det blir en stabil och välarbetad grund för din nya byggnad.

När du tar kontakt med oss går vi tillsammans igenom hur du har tänkt dig ditt projekt och på vilken tomt det är tänkt att byggas. Efter en noggrann utvärdering lämnar vi ut en offert för just ditt projekt.

Förberedande av mark inför nybygge med grävmaskin på tomt.

Vi hjälper dig när du ska bygga nytt

Att bygga nytt är en dröm för många. Kanske har du drömt om en pool på tomten eller ett nytt garage för din fina bil? Oavsett vilket projekt du står inför så ska projektet vara en spännande och rolig process för dig. För att du ska kunna uppleva ditt projekt som en positiv utmaning och en känsla av en dröm som går i uppfyllelse krävs det att du kan känna dig trygg i projektet. Om du inte sedan tidigare har erfarenhet av att bygga nytt kan det vara en stor trygghet att ha någon med erfarenhet och kunnande att luta sig mot.

Vi har mycket erfarenhet av markarbeten i Stockholm och om du väljer att samarbeta med oss vid ditt nybygge kan vi lova att du är i trygga händer. Under många år har vi arbetat med markarbeten och vi vet precis hur varje enskild del i ett projekt ska gå till. Att utföra markarbeten är vår vardag och något som vi har mycket kunskap om. Vi har erfarenhet av att jobba med olika typer av markytor och har resurser för att få till den bästa grunden för ditt nybygge.

Vi utför markarbeten i Stockholm med omnejd. Om du är osäker på om vi finns i ditt området är du välkommen att kontakta oss för att ta reda på det.

Vi sköter allt som rör markarbetet

När du bestämt dig för hur ditt nybygge ska se ut och när du har utsett tomten som det hela ska få ta plats på, är du varmt välkommen att ta kontakt med oss. Vi kommer då att gå igenom ditt projekt och se på platsen för det. När detta är gjort kommer vi återkomma till dig med en offert för projektet där vi ger dig ett fast pris för vad markarbetet skulle kosta. Vi beskriver även vad som skulle ingå i markarbetet och hur det hela skulle planeras upp och när det skulle kunna bli av. Oavsett om ditt projekt är litet eller stort så kan du ta kontakt med oss för ett offertförslag.

Vi ser till att utföra arbetet på bästa möjliga sätt och du kan känna dig trygg genom hela processen. Vi utför allt från förundersökning av tomten där vi ser om det finns rördragningar eller bergsmassa under markytan. Därefter undersöker vi hur dragvattensystemet ser ut och hur dräneringen ska se ut för bästa möjliga resultat. Med andra ord gör vi ett helhetsarbete för att skapa den bästa möjliga ytan för ditt nybygge.

Vi ser fram emot att höra om ditt nya projekt. Läs mer om oss här.